Om Hønefoss skole

Hønefoss skole er en barneskole på Nordsiden i Hønefoss. Skolen har dette skoleåret 245 elever. I skolefritidsordningen (SFO) er det nå ca. 100 barn. Elevene kommer fra områdene Hengsle, Holttangen, Storløkka, Hønengt, Westerntangen, Støalandet og deler av Rabba.

Elevene sokner til Hov ungdomsskole i ungdomstrinnet.

Skolen har et flott og stort uteområde, og i forlengelsen av skolen ligger Glatved brygge.

Skolen har innkjøring fra Hønengata via Glatveds gate og ligger fysisk på Bilthuggertangen (også kjent som Glatved), like ved Overmannsund bru og utløpet av Randselva. Hønefoss skole ble tatt i bruk i 1891.

Skolebygningene

Skolen ble tegnet av Ove Ekman og stod ferdig i 1891. I 1896 ble skolen utvidet med egen gymnastikksal og skolekjøkken. Skolen fikk sin øverste etasje i 1923 da fasaden også ble modernisert. I 1924 blir et nytt tilbygg tatt i bruk. Dette tilknyttes den gamle bygningen i nordenden og strekker seg mot Randselva. I 1971 får skolen ny svømmehall og gymnastikksal i kraft av et moderne nybygg som oppføres langsmed Randselva. I denne bygningen holdt også distriktets skoletannlege til i en periode, men denne er siden flyttet til egne lokaler nær Ullerål skole.

Annet

I 1910 får Hønefoss skole, som en av de første i landet, eget guttemusikkorps. Under krigen ble skolen benyttet som sykehus, og tatt som soldatforlegning av den tyske okkupasjonsmakten.

Kilder:

Skolesangen - Hurra for skolen vår!

Hønefoss skole har 125-års jubileum i 2016. Bygget har en lang historie og har vært et viktig innslag i byen for flere generasjoner. Mange har minner og sterke følelser for skolen, og den har til og med fått en egen sang.

Laget til skolens 100-års jubileum i 1991

Nå er Hønefoss skole i sentrum,
et slott som alltid består.
En bygning, ærverdig og gammel,
tenk dette det er skolen vår.
Tippoldefar og mor gikk her,
de trivdes, de hadde det bra:
Ved elva og gata og Riddergård’n
står skolen vår nå som da.

Ref:

Midt i byen ligger skolen vår.
Den er over 100 år.
Et sted der hygge og vennskap rår,
her skal vi lære,
et godt sted å være.
Hurra for skolen vår!

Tenk da hestene gikk rundt i gata,
var Hønefoss skole på plass.
De luktet og hørte no’ annet
de som da var i dette palass.
Stedets eneste byskole var den,
de som gikk her de kaltes for snobb.
Og alle satt stille på plassen sin,
for riset var med lærer’n på jobb.

Selv om bygningen nå er blitt gammel,
Er den full av yrende liv.
Vi svømmer, vi spiller vi leker
i husker og klatrestativ.
Nye tanker de spirer og vokser,
mellom gammelt og nytt blir det bro.
Aktiviteter av alle slag,
her er ikke slutt klokka to.