Konsekvenser av nedleggelsen

Her kommer det mer informasjon etterhvert...